Berhadapan Situasi Sosial Yang Sulit di Facebook

Facebook merupakan sebuah jaringan sosial yang sangat populer, jaringan sosial berfungsi sebagai alat untuk perhubungan dan berinteraksi. seperti mana interaksi kita dengan individu lain di alam nyata, terdapat beberapa persoalan yang terkadang timbul berkenaan perkara-perkara yang patut dan juga yang tidak patut di lakukan.
     Seperti mana keadaan di dunia nyata, terdapat beberapa etika yang kita akan berhadapan dengan situasi dilema.kita terkadang tidak tahu mana satu perkara yang patut kita lakukan dan kesan yang akan kita terima daripada keputusan yang kita lakukan.
     Mungkin kita tidak mendapatkan peraturan yang khusus secara tertulis mengenai laman jaringan sosial seperti Facebook, namun di dalam laman blog ini ada beberapa panduan singkat mengenai masalah-masalah di facebook yang mudah-mudahan dapat mermamfaat for all Fcaebooker.

No comments:

Post a Comment

Jika ada sembarang pertanyaan silahkan komentar disini.